Výsadba raných brambor se blíží: dejte včas naklíčit hlízy a připravte záhon

Smyslem různé ranosti odrůd brambor je nejen zajistit jejich rozmanitost, ale i snížit riziko případné neúrody, jejíž příčinou může být napadení škůdci (mandelinka bramborová) anebo houbovými chorobami (strupovitost brambor). Známé plísni bramborové, která se objevuje i na rajčatech, lze předejít právě co nejčasnějším sázením brambor. Odolnost brambor vůči chorobám zvýšíte také naklíčením hlíz ještě před výsadbou. 

Sadbové brambory nechte před výsadbou naklíčit 

Jak na to? Vyberte zdravé sadbové brambory bez skvrn, vyskládejte je do mělké lísky nebo papírové krabice a postavte je na světlé, nikoli však slunečné místo s teplotou okolo 10 až 15 °C. Hlízy vytvoří silné a krátké klíčky. Nikdy nesázejte do záhonu brambory s tenkými, bledými klíčky, které vyrostly v tmavém sklepě. 

Záhon pro brambory připravte dva týdny předem 

Brambory se sázejí od dubna do lehčí půdy bohaté na humus a živiny. Ideální je, když záhon stihnete připravit přibližně dva týdny předem. U řádků – lépe řečeno brázd (vzdálenost 60 až 70 cm) – založených ve směru východ–západ se povrch záhonu snáze prohřívá a půda také rychleji osychá. Naklíčené brambory se sázejí do 10 až 20 cm hlubokých brázd ve vzdálenosti 35 cm a zahrnují se jemně drobivou půdou. 

Sklizené hlízy brambor

Během růstu brambory přihrnujte a zalévejte

Na počátku období tvorby hlíz vyžadují brambory poměrně hodně vody. Za sucha je proto třeba zalévat velkoryse a pokud možno ráno, aby půda stihla do večera oschnout. Nikdy neskrápějte listy, protože tak zvyšujete možnost napadení houbami. 

Ne náhodou se brambory označují jako okopaniny. Nejdůležitější péči totiž představuje okopávání a přihrnování, jakmile dosáhne nať výšky okolo 20 cm. Aby rostliny vytvořily co nejvíc velkých hlíz, musí být půda kyprá a bez plevelů i mezi vznikajícími brázdami. 

Rané brambory spotřebujte po sklizni co nejdříve

Už na počátku června – v závislosti na lokalitě – dozrávají první rané brambory. Rané brambory, jako je např. odrůda ’Campina’, se sklízejí v době, kdy je jejich nať ještě zelená a tenkou slupku lze snadno strhnout pomocí prstů. Počkejte, dokud nebudou mít hlízy dostatečnou velikost, a pak je podle potřeby vykopávejte: rostliny nadzdvihněte rycími vidlemi a opatrně je i s navěšenými hlízami vytáhněte ze země. Brambory, které se vám zdají příliš malé, nevyhazujte, ale včetně slupky je upečte v troubě anebo opečte na pánvi. 

Nové brambory spotřebujte co nejdříve. Na rozdíl od pozdních brambor s hrubou vyzrálou slupkou, které na sklizeň a uskladnění teprve čekají, je slupka raných odrůd hladká a tenká, rychle se svrašťuje a dužnina ztrácí své typické aroma

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada