Jak připravit benzinovou sekačku na zimu a kde ji uskladnit

Než se ale pustíte do údržby sekačky, ujistěte se, že je odpojen kabel zapalovací svíčky. Servis také vždy provádějte podle provozních pokynů pro danou sekačku. 

Vyprázdněte palivovou nádrž sekačky

Nejprve odčerpejte nebo spotřebujte palivo v nádrži sekačky, případně doplňte čerstvé palivo s přídavkem stabilizátoru. Ten zabrání nežádoucím změnám paliva během dlouhodobého skladování. Po úplném spotřebování paliva nechte palivový systém prázdný. Pokud je už chladnější počasí, po vypnutí motoru, ale ještě před jeho ochlazením, odstavte sekačku na suchou plochu. Tím zabráníte kondenzaci páry na vnitřních částech karburátoru. 

Vyčistěte vzduchový filtr a vyměňte olej

Vyčistěte nebo vyměňte také vzduchový filtr. Nečistěte ho ale stlačeným vzduchem: to ho může poškodit a do motoru by pak pronikaly nečistoty. 

I olej vyměňte za nový. Během provozu motoru ztrácí olej své vlastnosti a hromadí se v něm usazeniny a nečistoty – to je běžný jev. Ponechání takového oleje v motoru však může způsobit usazování nečistot na jeho vnitřních stěnách a součástech. Proto je vhodné každou sezonu vyměnit olej za čerstvý

Údržba vnitřních částí motoru

Vyjměte zapalovací svíčku (a vyměňte ji), do válce vstříkněte 5–10 cm3 čistého a čerstvého motorového oleje, našroubujte zpět zapalovací svíčku a pomalu několikrát otočte hřídelí motoru bez jeho spuštění. Olej pokryje stěny válce a pístu, což zabrání korozi a zanesení pístních kroužků. Při prvním spuštění v jarním období se olej přibližně po 12 sekundách spálí (z tlumiče bude pravděpodobně vycházet kouř, ale rychle zmizí) a motor bude pokračovat v normálním provozu. 

Sekačku očistěte od zbytků trávy

Vyčistěte ventilátorskříň motoru od posečené trávy, která se v těchto místech během sezony nahromadila. Mnoho majitelů zahrad to zanedbává; ponechání těchto nečistot na místě však způsobí zanesení chladicích žeber a ventilačních otvorů motoru (u některých modelů je zde otočná mřížka s malými otvory). V důsledku toho se motor přehřívá, klesá jeho výkon, nebo dokonce vzplane. Pokud je po odstranění horního krytu potřeba odstranit kovový kryt s lankovým spouštěčem, je vhodné tuto práci svěřit autorizovanému servisu. 

Při čištění sekačky nezapomeňte na přívodní kanál řezané trávy do sběrného koše ani na samotný koš. Během čištění může být sekačka nakloněna pouze směrem vzad, tj. zapalovací svíčkou směrem nahoru. Čepele nožů dejte naostřit a vyvážit. Pokud má sekačka klínový řemen, zkontrolujte jeho stav. Je-li roztřepený nebo překroucený, vyměňte jej za nový. 

Kde v zimě sekačku skladovat

Sekačka by měla být v zimě uložená na suchémdobře odvětraném místě. Měla by být postavená v pracovní poloze, tj. vodorovně, jinak by mohlo dojít k průsakům ze vzduchového filtru nebo úniku oleje do tlumiče výfuku. 

Baterii sekačky můžete vyjmout a uskladnit ji na suchém místě, nebo ji nechat v sekačce. Počítejte ale s tím, že se může vybít. Zchladlou sekačku na zimu ještě zakryjte ochranným obalem, který zajistí, že se k motoru nedostane prach.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada