Ochrana proti moniliové hnilobě jablek

Monilióza je způsobena houbou Monilia fructigena nebo M. laxa. Obvykle se objevuje po předchozím poranění plodů např. kroupami, nešetrným zásahem pěstitele nebo některým ze škůdců, většinou obalečem jabloňový. Poškození umožní vniknutí infekce do jablek.

Moniliová hniloba plodů
Info ikona

Na zemi ležící plody většinou napadá houba rodu Monilia.

Foto: Shutterstock

Jak monilióza se projevuje

Za vlhkého počasí houba napadá poškozené plody už na stromě. Projevuje se viditelným, kruhovitě se rozšiřujícím hnědnutím pletiv a tvorbou koncentrických světle hnědých kupek rozmnožovacích orgánů. Ty jsou zpočátku uspořádány v prstencích, později pokrývají celý povrch plodu. Pokud se plody vyskytují v trsech a je-li napaden jeden plod, pak jsou obvykle během krátké doby napadeny i ostatní.

Co moniliová hniloba způsobuje

Za vlhkého počasí napadené plody opadávají a hnijí, za sucha zasychají a zůstávají v koruně stromu jako mumie, na nichž houba přezimuje. I nepatrně napadené plody tak mohou způsobit značné ztráty před sklizní i při skladování plodů.

Jablka pod stromem
Info ikona

Ovoce spadané ze stromů je možné kompostovat. Vysoké teploty, které při kompostování vznikají, původce moniliózy zničí.

Foto: Shutterstock

Jaká je ochrana proti monilióze

Proto je důležité mumie z větví a ze země pod stromy včas odstranit. Speciální ochrana proti moniliové hnilobě neexistuje, používají se fungicidní prostředky proti strupovitosti, jako je Discus, Delan 700 WDG nebo Zato 50 WG. Prevencí je rychlý zásah proti obaleči, průběžná kontrola plodů a odstraňování poškozených a napadených.

Co s plody napadenými moniliózou

Většinu spadaných plodů můžete bez obav kompostovat: ty, které se pádem rozbily, ale také nahnilé plody nebo ty, které jsou napadeny moniliózou. Vysoké teploty, které při tlení v kompostu vznikají, původce choroby zlikvidují. V žádném případě je nenechávejte ležet na zemi v sadu ani je nevykrajujte a nejezte.  

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada