Mírné zvlnění propojilo zahradu s krajinou

Ačkoli navštívený dům vypadá jako jedna z mnoha pěkných, ale typizovaných novostaveb, neschází mu jistá osobitost. Při bližším pohledu zjistíte, že za ni vděčí hlavně přilehlé zahradě, která jako by přesahovala hranici pozemku a volně pokračovala krajinou. 

Zahrada s výhledem do krajiny 

Zahrada, která leží na Vysočině v nadmořské výšce nad 600 metrů nad mořem, zabírá mírně svažitý, jihozápadně orientovaný pozemek, který je z jižní strany otevřený do krajiny. A právě okolní krajina měla lví podíl na konečné podobě zahrady. 

Podle spoluautorky návrhu Markéty Šindlarové z ateliéru Flera si majitelé kromě pěkných výhledů do krajiny přáli zahradu přírodního charakteru, která by sloužila k rekreačnímu sportu, ale i k odpočinku. Zahrada měla nabídnout prostor pro míčové hry a pétanque, ohniště a sezení v jeho blízkosti i domek určený pro děti. Přáním domácích byla rovněž užitková část s ovocnými stromy a keři, zeleninovými záhony a skleníkem a vzhledem k tomu, že majitelé topí dřevem, zahrnoval návrh i dřevník navazující na dům. 

Jak propojit zahradu s okolím 

Aby se zahrada krásně prolnula s okolím, rozhodli se architekti vymodelovat pozemek do mírných, nepříliš nápadných terénních vln. Efekt zvlnění podporuje také kompozice výsadeb, zvláště velkoplošné výsadby okrasných travin doplněné o kvetoucí trvalky. Výsadby se střídají s plochami udržovaného trávníku a při pohledu ze zahrady nenásilně přecházejí ve volnou krajinu. K propojení s okolím přispívá i výběr stromů a keřů inspirovaný blízkou přírodou. 

Funkční rozdělení zahrady 

Funkčně je zahrada rozdělena do několika částí. Na vstup s vrbovým hájkem v jižním rohu pozemku navazuje pobytová terasa za domem, která volně přechází v trávník a záhony travin a trvalek v západním koutu zahrady. Severní okraj zahrady vyplňuje vrbový hájek se suchým korytem kamenného potoka a na přilehlý mlatový plácek s ohništěm se napojuje velká travnatá plocha určená pro míčové hry. 

V severní části zahrady je také užitková plocha s ovocnými stromy, keři a skleníkem a vyvýšené zeleninové záhony jsou i s malým dřevníkem umístěny k zadní části domu. Zahrada nabízí rovněž skrytá posezení k odpočinku a jednotlivá místa v zahradě propojují cestičky z kamenných a dřevěných nášlapů, které tak plní funkci jakéhosi průvodce. Přijměte tedy pozvání a alespoň takhle na dálku se pokochejte zahradou, která souzní s okolím.  

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada