VIDEO: virtuální návštěva zahrady v Brně

Dlouhý úzký pozemek v mírném svahu měl několik úskalí, která se však majiteli při rekonstrukci zahrady podařilo překonat.

"Zahradní práce byly náročné, protože jsem musel veškerý materiál nosit přes dům. Ze stejného důvodu jsem si nemohl dovolit vzrostlé dřeviny. Na druhou stranu je hezké dívat se, jak se rostliny mají k světu a pozemek postupně obrůstá," vypráví majitel.

Podívat se můžete i vy.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada