Pokojové rostliny, které umí čistit vzduch

Ovzduší v našich domovech obsahuje chemikáliemi, které se uvolňují ze stavebních materiálů, lepidel, rozpouštědel, barev, tmelů, změkčovadel umělých hmot, čisticích a osvěžujících prostředků nebo podlah, nábytku či topných systémů. Ve městě ke zhoršení vzduchu přispívají i látky, které se do příbytků dostávají při větrání – exhaláty z aut nebo průmyslu. Všechny tyto látky trvale poškozují lidské zdraví. Nejnebezpečnější jsou přitom látky, které se lehce odpařují, jsou škodlivé i v malých koncentracích a jejich vlivu jsme vystaveni dlouhou dobu. 

Škodlivé látky v našich domovech

Škodlivé látky uvolňované do prostoru našich domovů je možné rozdělit do několika skupin. Některé jsou hodně rizikové a karcinogenní, jiné škodí méně, přičemž jejich uvolňování může být různě rychlé, ovšem se stejně špatným výsledkem.

K závažným a vysoce nebezpečným látkám se řadí acetaldehyd, benzen, radon, ftaláty či změkčovadla a prchavé organické látky jako formaldehyd. Škodlivý je ale rovněž toluen, trichlorethylen, tetrachlorethylen, aldrin, dieldrin, olovo, oxid uhelnatý. A zmínit je nutné i prchavé organické látky, umělá minerální vlákna používaná na izolaci nebo cigaretový kouř. 

Jak škodliviny v ovzduší eliminovat 

Jak se těmto škodlivinám vyhnout? Řešením je návrat k přírodě, výběr vhodného místa pro budoucí bydlení, “zdravé” stavební materiály a vybavení interiéru. Nezbytné je rovněž časté větrání a čištění vzduchu v příbytcích. Kromě zmíněných praček, funguje i čištění vzduchu pomocí některých rostlin. Principem je koloběh látek – co je pro někoho odpadem, může být pro druhého zdrojem živin. 

Které rostliny mohou čistit vzduch 

Například aloe (Aloe) dokáže zredukovat až 90 % formaldehydu, který se do pokoje uvolňuje z dřevotřísky a izolační pěny. Zelenec (Chlorophytum) zase pohlcuje formaldehyd a toluen a břečťan (Hedera) absorbuje trichloretylen a benzolové páry, které se do pokoje dostávají při větrání z výfukových plynů aut. Podobné schopnosti má i dračinec (Dracaena, absorbuje formaldehyd, oxid uhelnatý, benzen i zplodiny kouření), tchýnin jazyk (Sansevieria, pohlcuje trichlorethylen, benzen, xylen i formaldehyd), bambusová palma (Rhapis, absorbuje amoniak z čisticích prostředků) nebo žumen (Cissus, čistí místnost od formaldehydu a škodlivin z cigaretového kouře). 

Jako vzduch pročisťující je uváděna i šplhavnice (Epipremnum, známá jako scindapsus), lopatkovec (Spatiphyllum), aglaonema (Aglaonema), filodendron (Philodendron) nebo monstera (Monstera) a jiné. Zajímavostí je i kaktus Cereus, který má být výborným pohlcovačem elektrosmogu. Otázkou ovšem je, kolik rostlin a v jaké velikosti si pořídit, aby vzduch dostatečně vyčistily.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada