REKLAMA
REKLAMA

Jak si naplánovat zahradu

REKLAMA

Papír, tužku a jde se na to 

Plánování zahrady by mělo začít pokaždé stejně – hledáním odpovědi na základní otázky. Ty zní: co od svého kousku zeleně očekáváte a které prvky v něm nesmějí chybět? Teprve poté, co svá přání zformulujete a sepíšete (a necháte důkladně projít hlavou), může následovat hrubé rozvržení půdorysu. Při něm už se rozhoduje, kde je vhodné místo pro bylinky a trvalky vyžadující slunce, kam umístit jezírko nebo bazén a kde bude ideální místo pro přistíněnou letní odpočinkovou zónu. 

Rozvržením budoucí podoby zahrady na papíře získá pozemek, který máte k dispozici, první jasné obrysy. Ty mohou tvořit základní kostru zahrady ještě spoustu let, proto je naplánujte s maximální pečlivostí. 

Venkovská zahrada
Info ikona

... ve venkovské se na drobné nedokonalosti nehledí, důležitější je třeba výhled a návaznost na krajinu.

Jeden styl a směr stačí 

V každém případě platí: nejlepšího výsledku docílíte, když se budete důsledně držet jednoho výrazového tvarosloví – například strohých pravoúhlých nebo okrouhlých ploch, které budou osázené dřevinami tvarovanými opět v přísně geometrickém vzhledu. Anebo naopak: přirozený vzhled získá zahrada, pokud v ní využijete zvlněné křivky, plynulé přechody mezi sousedícími plochami a volně rostoucí zelení. Budete-li stát o řešení někde mezi oběma zmíněnými extrémy, měli byste si přesto jasně stanovit těžiště svého tvůrčího záměru a jen tu a tam osadit nepřehlédnutelná místa zahrady rostlinami, které okamžitě upoutají pozornost. 

Co nabízí stávající plocha 

Startovní podmínky závisejí především na skutečnosti, kde zahradu zakládáte. Může to být na úplně holém pozemku s utuženou půdou okolo novostavby, jak je v dnešní době časté, anebo na místě vzrostlé, ale přestárlé zahrady. Ve druhém případě se vyplatí pečlivě zvážit, které prvky či rostliny si zaslouží zachovat, a které partie by měly projít zásadní renovací. Mnohdy docílíte vynikajícího dojmu, když přetvoříte jen menší, vybrané části zahrady.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA