Jak si naplánovat zahradu

Plánování zahrady by mělo začít pokaždé stejně – hledáním odpovědi na základní otázky. Ty zní: co od svého kousku zeleně očekáváte a které prvky v něm nesmějí chybět?

Venkovská zahrada
Info ikona

... ve venkovské se na drobné nedokonalosti nehledí, důležitější je třeba výhled a návaznost na krajinu.

Foto: Shutterstock

Rozvržení půdorysu budoucí zahrady

Teprve poté, co svá přání zformulujete a sepíšete (a necháte důkladně projít hlavou), může následovat hrubé rozvržení půdorysu. Při něm už se rozhoduje, kde je vhodné místo pro bylinky a trvalky vyžadující slunce, kam umístit jezírko nebo bazén a kde bude ideální místo pro přistíněnou letní odpočinkovou zónu. 

Rozvržením budoucí podoby zahrady na papíře získá pozemek, který máte k dispozici, první jasné obrysy. Ty mohou tvořit základní kostru zahrady ještě spoustu let, proto je naplánujte s maximální pečlivostí. 

Jeden zahradní styl a směr stačí 

V každém případě platí: nejlepšího výsledku docílíte, když se budete důsledně držet jednoho výrazového tvarosloví – například strohých pravoúhlých nebo okrouhlých ploch, které budou osázené dřevinami tvarovanými opět v přísně geometrickém vzhledu. Anebo naopak: přirozený vzhled získá zahrada, pokud v ní využijete zvlněné křivky, plynulé přechody mezi sousedícími plochami a volně rostoucí zelení. Budete-li stát o řešení někde mezi oběma zmíněnými extrémy, měli byste si přesto jasně stanovit těžiště svého tvůrčího záměru a jen tu a tam osadit nepřehlédnutelná místa zahrady rostlinami, které okamžitě upoutají pozornost. 

Co nabízí stávající zahradní plocha 

Startovní podmínky závisejí především na skutečnosti, kde zahradu zakládáte. Může to být na úplně holém pozemku s utuženou půdou okolo novostavby, jak je v dnešní době časté, anebo na místě vzrostlé, ale přestárlé zahrady. Ve druhém případě se vyplatí pečlivě zvážit, které prvky či rostliny si zaslouží zachovat, a které partie by měly projít zásadní renovací. Mnohdy docílíte vynikajícího dojmu, když přetvoříte jen menší, vybrané části zahrady.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada