Jak správně psát latinská jména rostlin

Každá rostlina má dvě jména – rodové(genus), např. sněženka, a druhové (species), které jednoznačně identifikuje danou rostlinu – v případě sněženky např. druh jarní. V latině se sněženka jarní (nebo také sněženka podsněžník) řekne Galanthus nivalis. Latinské označení rostliny se píše vždy kurzívou a první písmeno rodu je (na rozdíl od češtiny) velké.

Starý herbář
Info ikona

Zatímco v herbářích je nutné uvádět celé jméno rostliny, např. Bellis perennis (sedmikráska chudobka), v souvislém textu se při opakování uvádí už jen počáteční písmeno rodového jména B. perennis.

Foto: Shutterstock

Pozor, zmatek mohou vnést do názvů rostlin jejich synonyma, která vznikla, když jednu a tutéž rostlinu popsali a pojmenovali nezávisle na sobě dva botanici a přišlo se na to až později. Sněženku jarní je proto možné dohledat např. i pod jménem Chianthemum nivale.

Druhy a poddruhy rostlin v latině

Pokud je míněna jakákoli sněženka, nejen jarní, píše se za latinský rod zkratka sp., která značí species, tj. druh, resp. některý z druhů Galanthus sp. Množné číslo druhu se značí spp. Galanthus spp. tudíž znamená všechny druhy rodu Galanthus.

Starý herbář
Info ikona

Za názvem rostliny následuje jméno nebo zkratka jména botanika, který rostlinu popsal a pojmenoval, například Geranium robertianum L. Písmeno L. znamená, ze kakost smrdutý pojmenoval a popsal švédský botanik Carl von Linneus (Linné).

Foto: Shutterstock

Kromě druhu ovšem může existovat i poddruh, subspecies (subsp. či ssp.), např. když tatáž rostlina existuje i s odlišně barevnými květy. Sněženka Galanthus plicatus se tak vyskytuje i jako poddruh subsp. byzantinus, jehož vnitřní korunní lístky mají zelenou skvrnu na bázi i nad vykrojenou špičkou. Celé jméno sněženky je pak Galanthus plicatus subsp. byzantinus. Zkratky jako sp., subsp. apod. se kurzívou nepíšou.

Jak uvádět rostlinné variety a kultivary

Méně výraznější odchylky v druhu se značí jako variety (zkratka var.). Sněženka jarní se tedy může vyskytovat i ve varietě poculiformis, která vyjadřuje, že vnitřní korunní lístky jsou téměř stejně dlouhé jako vnější a postrádají skvrnu. Uvádí se pak Galanthus nivalis var. poculiformis. 

Při hledání v atlasu rostlin tedy po rodu rostliny následuje vždy druh, pak příp. poddruh nebo varieta a pak údaje o botanikovi, který rostlinu popsal. U prostého označení se tudíž uvádí Galanthus nivalis L. (L. jako Linné) nebo Chianthemum nivale (L.) Kuntze. Jméno nebo zkratka botanika se píšou bez kurzívy. 

Dalším důležitým údajem je kultivar (resp. odrůda, zkratka cv.), který vytvořil šlechtitel a ne příroda. Kultivar se uvádí až jako poslední, a to mezi znaky zvanými primy (vypadají jako jednoduché horní uvozovky). Například kultivar sněženky jarní 'Bohemia White' má bílé květy beze skvrn. Ještě nižší taxonomickou jednotkou než odrůda je forma (zkratka f.). Synonymem sněženky jarní je tak např. Galanthus nivalis f. pleniflorus. 

Setkat se můžete i s rostlinami které vznikly mezidruhovým křížením. Značí se křížkem, resp. malým písmenem x mezi rodovým a druhovým jménem, třeba Galanthus x allenii, a může jít o křížence dvou ale i více rostlin.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada