Kvíz: Poznáte české ptáky? Vyzkoušejte si, kolik si toho ještě pamatujete z přírodopisu

1. Na fotografii je...

Vrabec
Info ikona

A) Vrabec polní
B) Stehlík obecný
C) Pěnkava obecná
D) Brhlík lesní

2. Na fotografii je...

Zvonek
Info ikona

A) Dlask tlustozobý
B) Zvonek zelený
C) Čížek lesní
D) Čečetka zimní

3. Na fotografii je...

Hrdlička
Info ikona

A) Pěnkava obecná
B) Brhlík lesní
C) Hrdlička zahradní
D) Mlynařík dlouhoocasý

4. Na fotografii je...

Straka
Info ikona

A) Strakapoud velký
B) Kos černý
C) Havran polní
D) Straka obecná

5. Na fotografii je...

 

Sýkora babka
Info ikona

A) Sýkora uhelníček
B) Sýkora babka
C) Sýkora parukářka
D) Sýkora koňadra

6. Na fotografii je...

 

Drozd
Info ikona

A) Drozd kvíčala
B) Vrabec domácí
C) Koroptev polní
D) Křepelka polní

7. Na fotografii je...

 

Červenka
Info ikona

A) Hýl obecný
B) Rehek domácí
C) Skřivan polní
D) Červenka obecná

Řešení


1. A) Vrabec polní
Vrabec polní se od vrabce domácího liší tím, že je menší a má jiné zabarvení. Jeho oblast výskytu je široká, neví se však přesně, odkud pochází. Obývá pole, aleje, sady, lesíky i okrajové části měst. Hnízda staví v dutinách stromů.


2. B) Zvonek zelený
Zvonek své zelený dostal svůj název pro svůj zvonivý zpěv a nazelenalé zbarvení. Spatřit jej můžeme ve volné přírodě i v blízkosti lidských obydlí. Hnízda mívá v keřích a na stromech. Je to velmi vytrvalý pěvec, která dokáže cvrlikat až do soumraku.


3. C) Hrdlička zahradní
Hrdlička zahradní svým zjevem připomíná malého holoubka. Je rozšířená téměř po celé Evropě, jejím domovem je však i východní Asie. Na přítomnost člověka je zvyklá, spatřit ji lze v parcích, alejích i v zahradách.


4. D) Straka obecná
Straka je přibližně stejně velká jako hrdlička. Pozná se podle černého těla, bílé kontrastní kresby křídel. Vyskytuje se v Evropě a Asii. Živí se především brouky, pavouky a červy. Pochutná si však i na drobných obratlovcích, ovoci a semínkách. Vidět ji můžeme v zahradách, parcích, ve stromořadí i na travnatých porostech.


5. B) Sýkora babka
Sýkoru babku bychom velikostí mohli přirovnat k modřince. Vyskytuje se v Evropě a v Asii. Velmi se vzhledem podobá sýkoře lužní. Spatřit ji můžeme v parcích a listnatých či smíšených lesích. Pokud jí do krmítka nasypete semínka, určitě si pro ně přiletí, ale musíte počítat, že si je pravděpodobně sní v ústraní.


6. A) Drozd kvíčala
Drozd kvíčala je původně sibiřský pták, který se v našich končinách objevil až v 19. století. Nejraději hnízdí ve stromech obklopených krátkým porostem či vlhkou loukou. Jeho potravu tvoří především drobní bezobratlí živočichové.


7. D) Červenka obecná
Červenka obecná je menší než vrabec. Spatřit ji můžete u krmítka či v městských parcích, je to zvědavý ptáček, který se nebojí přiblížit se k lidem. Je dobře rozpoznatelná podle rezavé náprsenky. Živí se malými bezobratlými živočichy, na podzim nepohrdne ani bobulemi.

Zdroje informací: Ochranaptaku.cz, Priroda.cz, Rozhlas.cz

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada