Jak dobře znáte svatojánské broučky?

U nás se můžete setkat se třemi druhy světlušek, přičemž nejčastějším je světluška menší. Má ráda vlhčí místa s dostatkem vegetace – odtud asi pramení pověra, podle níž světlušky lákají noční pocestné do hlubokých bažin. 

Světlušky svítí hlavně kvůli množení

Důvody ke svícení má světluška dva – odrazení případného predátora a komunikace se zástupci opačného pohlaví. Samičky světlušky menší na rozdíl od samečků nelétají, takže poletující světýlka patří mužským zástupcům rodu. Samičky se v době rozmnožování snaží přivábit opačné pohlaví svítícím zadečkem, které po příletu samečka zhasnou. Nalezení partnera je pro světlušky věcí přežití, protože brzy po spáření a nakladení vajíček na rostliny, světlušky hynou.

Světlušky a rudbekie
Info ikona

Na kontě má nyní Radim Schreiber přes tisíce fotografií světélkujících brouků a je jediným člověkem na světě, který se zabývá výhradně jejich focením. 

Čím světlušky svítí a jak „svícení“ ovládají

Základem svícení světlušek je bioluminiscence, tj. schopnost svítit vlastním světlem a ovládat ho. Vlastní svícení zajišťují symbiotické bakterie obsažené v houbovitém tělísku umístěném v zadečkových článcích světlušek. Dochází zde k oxidaci, jejímž výsledkem je žlutozelené světlo. V případě, že světluška potřebuje světelný orgán “vypnout”, přeruší do něj přívod kyslíku a světélko zhasne. Opačným způsobem jej dokáže zase rozsvítit. 

Světluška na pcháči
Info ikona

Fotografie Radima Schreibera z knížky Firefly Experience budou od 5. prosince k vidění na výstavě Magické světlušky v pražské Galerii Českého rozhlasu. 

Proč je světlušek stále méně a méně

V posledních letech zaznamenali přírodovědci úbytek světlušek. Důvodem je méně vhodných míst, tj. pestrých biotopů s dostatkem potravy, vlhkých luk s remízky a mokřadů, dále sucho a také světelný smog. V noční krajině totiž září mnoho světelných zdrojů, které svítí celou noc a jejich počet postupem doby roste. Umělé světlo ale samečky světlušek dezorientuje, a z okolí větších měst proto svatojánští broučci mizí. 

Světlušky u vody
Info ikona

Kniha Firefly Experience od Radima Schreibera obsahuje více než sto fotografií světlušek a dalších svítících živočichů, fotky jsou prokládány historkami z focení a vědeckou dokumentací.  

Na světelné znečištění upozorňuje i autor knížky Firefly Experience, Radim Schreiber, z níž jsou použité fotografie. Tento rodák z Liberce, který žije v americké Iowě, proto doporučuje při focení světlušek nepoužívat blesk, protože světlušky oslní a zastíní jejich svit. 

Další zajímavosti o světluškách

  • Na světě existuje přes 2000 druhů světlušek, které svítí různými barvami od oranžové až po svítivou zelenou. V Malajsii žijí dokonce světlušky velké 10 cm. 
  • V Iowě se vyskytují druhy světlušek, které blikají a občas své blikání i synchronizují – tisíce jich pak světélkují stejně. V České republice žijí světlušky, který pouze svítí. 
  • Bioluminiscenční světlo světlušek je jediným zdrojem světla, které nevydává teplo. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada