Jak udržet zahradní jezírko čisté

Prevence proti řasám 

Nejčastějším problémem v jezírkách bývají řasy. Aby se u vás neusídlily, raději hned začněte s prevencí: udržujte optimální pH vody a dbejte na správné množství ryb i rostlin v jezírku. Zamyslete se i nad tím, zda ryby nepřekrmujete a zda používáte vhodné krmivo. Důležitou úlohu mají i rostliny: odčerpávají totiž přebytečné živiny, a tak množení řas omezují. Pokud už je voda zelená, vyberte vláknité řasy hráběmi a nasaďte některý z prostředků proti řasám – algicidů. 

Do vody se často dostávají dusičnany a fosfáty z okolní zahrady; mohou ale také pocházet z hnojiv pro vodní rostliny. V tom případě je namístě upravit používání těchto hnojiv.

Leknín na hladině jezírka

I vodní rostliny a mikroorganismy se podílejí na udržení čisté vody  spotřebovávají nadbytečné živiny.

Bez filtru se neobejdete 

Pro trvalou údržbu vody se hodí filtr. Moderní typy jsou kromě odstraňovače mechanických nečistot vybaveny ještě ultrafialovou lampou, která ničí choroboplodné zárodky. Chcete-li osadit filtrem malé dekorativní jezírko, můžete využít kombinaci vodotrysku a filtru: čerpadlo je osazeno filtrem, jenž zároveň čistí vodu. Při výběru konkrétního typu je nutné znát objem vody v jezírku. 

Nechcete-li instalovat elektrická zařízení, můžete použít zeolit. Je to křemičitý minerál s velkým povrchem, který váže škodliviny a přebytečné živiny rozpuštěné ve vodě. 

Vyměnit vodu? Maximálně polovinu 

Rozhodnete-li se pro výměnu vody, buďte opatrní: tímto zásahem narušíte biologickou rovnováhu v jezírku. Je-li to nezbytné, vyměňte nejvýš polovinu objemu; do nové vody můžete přidat některý z přípravků s „čisticími“ bakteriemi. 

Žába v jezírku

Čistou vodu v jezírku oceníte nejen vy, ale i jeho obyvatelé.

Určete důvod znečištění 

Podle zbarvení vody v jezírku můžete přibližně určit, co je příčinou znečištění. Pak už snadno rozhodnete, jak problém napravit. 

  • Zelená voda: přemnožené řasy.  
  • Voda zarostlá zelenými „provazci“: přemnožené vláknité řasy.  
  • Hnědá voda: znečištění bahnem (například zvířeným rybami) nebo půdou splavenou z okolní zahrady.  
  • Černá voda: zahnívající zbytky rostlin na dně.  
  • Mléčně zakalená voda: rozkládající se organismy; zpravidla za vysoké teploty.  
  • Olejovité skvrny na hladině: rozkládající se listy leknínů.  
  • Pěna na hladině: zvýšený obsah bílkovin nebo fosfátů.  
  • Zapáchající voda: v jezírku se rozkládají odumřelé organismy. 

 

Predplatne